EKOpracownia

W czerwcu w Szkole Podstawowej w Osowcu odbyły się warsztaty szkolne dla uczniów  Szkoły Podstawowej w Długoborzu. Dzięki nowo powstałej pracowni przyrodniczej w ramach programu: „Ekopracownia” podczas szkolnych warsztatów uczniowie dokonali analizy fizykochemicznej wody, poprzez ocenę pH trzema metodami z wykorzystaniem papierków wskaźnikowych, oranżu metylowego oraz fenoloftaleiny oraz ocenili twardość ogólną i węglanową.

W ramach analizy fizykochemicznej wody przygotowano trzy próbki wody. Uczniowie przeprowadzili doświadczenia oceniając pH trzema metodami, ponadto ocenili twardość ogólną i węglanową. Wszyscy pracowali zgodnie z przygotowaną instrukcją.  Podczas zajęć praktykowali technikę pipetowania, utrwalili nazewnictwo sprzętu laboratoryjnego. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem, chętnie współpracowali mając okazję zdobycia praktycznych umiejętności eksperymentowania, odkrywania.

Podsumowując lekcję omówiono wpływ zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych na jakość wody. Zajęcia przyczyniły do uświadomienia wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.