Zbiórka żołędzi

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu zajęła II miejsce w Akcji Zbierania Żołędzi

 

             W okresie jesiennym, w Szkole Podstawowej w Osowcu, pod opieką Pani Marzeny Milczewskiej przeprowadzono zbiórka żołędzi dla dzików w ramach  konkursu organizowanego przez Nadleśnictwo Łomżyńskie. W zbiórce wzięła udział cała społeczność szkolna. Placówka zajęła II miejsce - zebrane zostało 410 kg żołędzi.

            Wśród zbierających w kategorii Szkoły Podstawowe I miejsce zajęła Zuzanna Godlewska uczennica oddziału przedszkolnego (5-latki) z wynikiem 127 kg.

            Pani Marzena Milczewska bardzo dziękuje uczniom oraz rodzicom uczniów, którzy z wielkim sercem wsparli tę akcję i przyczynili się do pomocy, jednocześnie uwrażliwiając dzieci na potrzeby zwierząt. Zebrane żołędzie zostały przewiezione do Ośrodków Hodowli Zwierzyny na terenie Nadleśnictwa Łomża w celu dokarmiania.

Załączniki: